SÆRLIGT SENSITIV
Ud af sensitivitet kan der skabes robusthed og styrke. Refleksterapi er en blid metode, der hjælper sensitiviteten på vej
NÆSTE ORIENTERINGSAFTEN

Sådan hjælper du dit SÆRLIGT SENSITIVE BARN

Særligt sensitiv. Det siges ofte, at være både en gave – og en opgave. Hjælpes barnet eller den unge til at forstå deres åbenhed og nervesystemets dybere bearbejdning af sanseoplevelser og informationer, kan der skabes en robusthed og styrke, som virkelig er livgivende og kraftfuld – i modsætning til den skrøbelighed og sårbarhed, man oplever, hvis sensitiviteten ikke hjælpes på vej.

Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?

Det anslås, at ca. 15-20 procent af børn og unge kan siges at have særligt sensitive træk, det vil sige en evne til – på godt og ‘ondt’ – at registrere og opfange en række finere nuancer i hverdagen; nuancer, som andre overser eller skøjter hen over.

Download gratis handleplaner her

Læs mere om skolen for refleksterapi her: 

Man kan sige, at de – vi – er mere åbne end andre – eller at en særligt sensitiv ung eller et barn med sensitivitet ikke har det “normale” filter. Det er oftest meget vanskeligt at have disse særlige evner for at registrere lyde, smage, lys, lugte og måske andre menneskers emotionelle tilstand eller udsving. Det er nemlig sansestimuli, der kan påvirke i en grad, så det er hæmmende. Det kan være svært at være i klassen og koncentrere sig om dét, som skal læres – ja, mange sociale situationer i familien eller blandt venner kan være særdeles vanskelige, når man “tager mere ind” end måske godt er.

Skærmbillede 2019-03-16 16.58.20

Det “andre” oplever som ligegyldigt eller en “lille ting” kan af den unge eller barnet, der er særligt sensitivt opleves som næsten uoverkommeligt.

‘Særligt sensitiv’ er ikke en diagnose og bør heller ikke være det, men i højere grad ses som et karakter- eller personlighedstræk. At være hæmmet eller ikke-skærmet af sensitivitet kan dog være en stor belastning i en verden, som i stigende grad fokuserer på at ‘være normal’.

Hvad kan du forvente ved refleksterapi?

Afgørende for, at refleksterapi hjælper og skaber fremgang og forbedringer, er en kombination af flere forskellige ting: Først og fremmest er ingen børns situation ens, og vi lægger derfor stor vægt på – i samarbejde med forældre og pårørende – at gennemføre en grundig vurdering af, ‘hvor barnet er’ ift. dysfunktionen, familiesituationen og de sociale sammenhænge.

Baseret herpå lægges en konkret, specifik og målrettet handleplan for det enkelte barn. Dertil kommer, at der for at opnå gode resultater, er sammenhæng mellem undervisningen, forældrenes ihærdighed og den løbende rådgivning og opdatering fra Anne-Dorte Wæver.

Vær vedholdende

Ved at udføre refleksterapien korrekt 4-5 gange ugentligt af ca. 35-40 minutters varighed er det muligt at opnå en markant styrkelse af de aspekter hos barnet, som tidligere har været udfordrende. Nogle perioder vil I opleve store gennembrud, andre perioder en træghed, som er helt naturlig.

Hjernens parietallap

Behandlingen, når barnet er særligt sensitiv, koncenterer sig om at påvirke de reflekszoner, som ‘hænger sammen med’ især hjernens parietallap. Den sensitive får oparbejdet  “et filter” og vil opleve, at sensitivitet kan vendes fra at være en belastning til at være en styrke. Hvor man ikke nødvendigvis væltes af verden – men hvor man kan holde ud at være iblandt andre. Og hvor behovet for kontrol minimeres.

Blandt særligt sensitive, som modtager refleksterapi, ses disse resultater ofte

 • Mere ro og overskud
 • Bedre koncentration
 • Øget selvtillid og selvværdsfølelse
 • Større robusthed
 • Kan bedre rumme andre
 • Kan bedre skelne mellem andres følelser og egne følelser
 • Mindre følsom overfor lyde, lugte og en bedre regulering af varme/kulde
 • Mindre kontrolbehov

Det får man også ud af refleksterapi 

Refleksterapi, som primært udføres i ansigtet, men også på hænder og fødder, er en naturlig, nænsom og meget blid metode, der giver børnene/de unge en unik mulighed for at mærke og opleve sig selv. For at opnå betydelige resultater skal behandlingen gives 4-5 gange ugentligt á ca. 35-40 minutters varighed.

I en for mange stresset hverdag, hvor mange børn og voksne er optaget af iPads, mobiltelefoner og computer fra morgen til aften, giver det mulighed for et frirum til at lægge elektronikken væk og mærke sig selv.

Ved at bruge refleksterapien som en godnat-situation opnås en luksustid, hvor barnet/den unge er alene med en forældre. Roen får lov til at sænke sig over både den voksne og barnet/den unge, og der opstår mange gange en mulighed for at læsse af fra dagens oplevelser i skole og fritidsliv.

Forældrene opnår også en ekstra bonus i og med, at man er nødt til at være i ro og holde fokus på sit barn og at give refleksterapien, så stimuleringen udføres korrekt.

Derudover er mange forældre glade for selve kursusdelen, hvor man møder andre familier, der er i samme situation som dem selv. Det gælder både på forældrekurset og når vi mødes til opfølgningsmøderne. Det at kunne udveksle erfaringer og følge med i de andre børns udvikling er noget, som familierne værdsætter og er meget tilfredse med.

Laura fra pilotprojektet

Laura på 9 år er særlig sensitiv og deltog i pilotprojektet, som er gennemført af Skolen for Refleksterapi. Her fortæller hendes mor, hvad refleksterapi og pilotprojektet har betydet:

 1. Indre ro – handleplan:
 2. Angst – handleplan:
 3. Bange for at miste – handleoplan:
 4. Vrede og afmagt – handleplan:
 5. Bekymring – handleplan:
 6. Ulykkelige børn – handleplan:

Kontakt mig gerne på 27287335 eller send mig en mail på adw@skolenforrefleksterapi.dk og få svar på spørgsmål vedr. Ansigts Refleksterapi som hjemmetræningsmodel til dit barn.

Skriv til ANNE-DORTE:

En videnskabelig metode

Indehaver af det Internationale Institut i Barcelona, Lone Sørensen, har udviklet reflekszone-behandlingssystemet ”sorensensistem TM”.
 Metoden er baseret på videnskabelig forskning og nyere neurologiske teorier, i samarbejde med Dr. Yamamoto (YNSA), Japan, Dr. Castillo Morales, Argentina, Dr. Wong, USA, Dr. Chau, Vietnam, Maria Perez, Argentina og Dr. J. Bossy.

Skriv til ANNE-DORTE: