PILOTPROJEKT: Børn med særlige behov

11 familier blev systematisk interviewet omkring deres erfaringer 

Skolen for Refleksterapi ved Anne-Dorte Wæver gennemførte fra november 2013 frem til sommeren 2014 et ambitiøst pilotprojekt i Østjylland sammen med initiativtager, skolelærer Jens Hvalsøe og Lone Sørensen.

Formålet var at fremskaffe systematisk viden, erfaringer og dokumentation for effekt og resultater af refleksterapien.

Der er udarbejdet en lille flyer med de vigtigste resultater, som kan downloades her:

Alle videoer fra projektet er tilgængelige og findes på Jens Hvalsøes hjemmeside.

11 familier og 12 børn

I alt deltog 11 familier med 12 børn i pilotprojektet. Børnene havde forskellige vanskeligheder som ordblindhed/dysleksi, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, læse- og staveproblemer, ADHD/ADD, autisme spektrum forstyrrelser, sociale adfærdsproblemer, særlig sensitivitet og følelsesmæssige ubalancer. Alderen var fra 7 år til 16 år.

Projektets forløb:

Projektet omfattede forundersøgelse af hvert barn og tilrettelæggelse af specifik plan, weekendkursus med grundig undervisning i refleksterapi og efterfølgende opfølgnings- og justeringsmøder og dialog.

Alle deltagere havde udfyldt spørgeskemaer før projektet og atter ved projektets afslutning efter 6 måneder.

Endvidere blev alle interviewet på video før projektet, efter én måned, to måneder, tre måneder og igen efter 6 måneder.

Resultater

Det er for omfattende at beskrive alle resultaterne her. Der er udarbejde en grundig analyserapport, som vi gerne sender til interesserede.

Dog skal hovedkonklusionerne fremhæves:

 • Markant forbedret trivsel
 • Meget høj grad af familierne, som gennemførte projektet og fortsætter fordi resultaterne er så gode
 • Stor fremgang indenfor især skolerelaterede vanskeligheder (indlæring, læse/ordblindhed)
 • Øget fagligt udbytte og ro til indlæring
 • Øget selvtillid med mere mod på at lave lektier og lyst til at lære
 • Forbedret samvær med forældre og søskende – roligere familier
 • Fremgang ift. sociale forbindelse, venner/veninder og i større sociale sammenhænge.

Vi takker for støtten fra Lions Club Skanderborg og Sydbank Fonden, uden hvem projektet ikke havde været muligt.

.

 1. Indre ro – handleplan:
 2. Angst – handleplan:
 3. Bange for at miste – handleoplan:
 4. Vrede og afmagt – handleplan:
 5. Bekymring – handleplan:
 6. Ulykkelige børn – handleplan:

Kontakt mig gerne på 27287335 eller send mig en mail på adw@skolenforrefleksterapi.dk og få svar på spørgsmål vedr. Ansigts Refleksterapi som hjemmetræningsmodel til dit barn.