ADHD - ADD
Refleksterapi bidrager til hjernens evne til at kontrollere impulser. Lær at behandle effektivt før sengetid
næste orienteringsaften

Sådan hjælper du dit barn med ADHD og ADD

Styrk evnen til at fastholde opmærksomhed hos børn med ADHD

Børn og unge med ADHD har ofte en vanskeligere hverdag end deres venner og veninder. Derfor er der god grund til at søge måder at lindre deres symptomer på. 

Mange studier peger på, at ADHD hænger tæt sammen med forandringer og forstyrrelser i hjernens frontallap. Især ser det ud til, at et hæmmet blodgennemstrømning og dermed en nedsat aktivitet påvirker evnerne til at skabe overblik, kontrollere impulser og reaktionsmønstre mv.

I refleksterapien arbejder vi netop med disse aspekter. Metoden øger langsomt og sikkert (sommetider dog hurtigt) hjernens kapacitet på disse specifikke felter baseret på en individuel og målrettet handleplan.

Næste orienteringsaften – tjek kalender her

Download gratis handleplaner her

Fri for stimulanser

Børn og unge, der kæmper med ADHD og de mange følgevirkninger, har det svært på mange felter. Overordnet kan man sige, at hjælpen ligger i en forbedret evne til at fastholde opmærksomheden, samle tankerne, opnå en indre ro og overblik mv. Dét har så stor betydning for at finde ro i sociale sammenhænge, men også i forhold til at falde i søvn, sove godt og roligt hele natten. Falde roligt i søvn uden musik eller andre ‘stimulanser’ for at fastholde roen mv.

ADHD kan have store familiemæssige omkostninger. Det gælder alt fra manglende struktur, urolige og ubalancerede forhold til søskende, roderi, manglende snak over middagsbordet. Det kan knibe med at sidde stille og roligt og se en film osv. Også socialt skærer ADHD ind i hverdagen, hvad enten det handler om ikke at kunne have en kæreste eller fokusere på skolens undervisning. Eller finde koncentration under lektielæsningen.

Børn med ADHD kan forvente dette ved refleksterapi

Afgørende for, at refleksterapi hjælper og skaber fremgang, er en kombination af flere forskellige ting: Først og fremmest er ingen børns situation ens, og vi lægger derfor stor vægt på – i samarbejde med forældre og pårørende – en grundig vurdering af, ‘hvor barnet er’ ift. dysfunktionen, familiesituationen og sociale sammenhænge. Baseret herpå lægges en konkret, specifik og målrettet handleplan for det enkelte barn.

Læs om en-dags kurser her:

Dertil kommer, at der for at opnå gode resultater er en sammenhæng mellem undervisningen, forældrenes ihærdighed og den løbende rådgivning og opdatering. Alt sker i tæt samarbejde med Anne-Dorte Wæver. Jeg er der lige ved siden af jer igennem processen og støtter og vejleder, når behovet er der.

Hvad kan I forvente at opnå?

Ved at udføre refleksterapien korrekt 4-5 gange ugentligt af ca. 35-40 minutters varighed er det muligt at opnå en markant styrkelse af de aspekter hos barnet, som tidligere har været udfordrende. Nogle perioder vil I opleve store gennembrud, andre perioder en træghed, som er helt naturlig. Det sker ved at påvirke de reflekszoner, som i tilfældet ADHD ‘hænger sammen med’ hjernens frontallap.

Børn og unge med ADHD oplever ofte

• Mere ro og overskud
• Øget koncentration
• Større robusthed
• Bedre søvn
• Øget og forbedret samvær med forældre og søskende’
• Mere overskud til venner
• Mere glad og udadvendt adfærd
• Nogle børn og unge opnår også at nedsætte deres medicinforbrug eller helt at kunne undvære medicin. Dette sker selvfølgelig altid i samråd med egen læge.

Det får I også ud af refleksterapien:

Refleksterapi, som primært udføres i ansigtet, men også på hænder og fødder, er en naturlig, nænsom og meget blid metode, der giver barnet eller den unge en unik mulighed for at mærke og opleve sig selv.

Læs om holdkurser her: 

Hør forældre og pårørenes erfaringer her: 

Et luksus aftenritual

Ved at bruge refleksterapien som en godnat-situation opnås en luksus tid, hvor barnet og den unge er alene med en af forældrene. Roen får lov til at sænke sig over både den voksne og barnet, og der opstår mange gange en mulighed for at læsse af fra dagens oplevelser i skole og fritidsliv.
Forældrene opnår en ekstra bonus i og med, at man er nødt til at være i ro og holde fokus på sit barn, mens refleksterapien gives, så stimuleringen udføres korrekt.

Derudover er mange forældre glade for selve kursusdelen, hvor man møder andre familier, der er i samme situation som dem selv. Det gælder både på forældrekurset og når vi mødes til opfølgningsmøderne. Det at kunne udveksle erfaringer og følge med i de andre børns udvikling er noget, som familierne værdsætter og er meget tilfredse med.

For at opnå betydelige resultater skal behandlingen gives 4-5 gange ugentligt á ca. 35-40 minutters varighed. I en – for rigtig mange – stresset hverdag, hvor mange børn og voksne er optaget af iPads, mobiltelefoner og computer fra morgen til aften, giver det mulighed for et frirum til at lægge elektronikken væk og mærke sig selv.

Vil du vide endnu mere om refleksterapi: www.skolenforrefleksterapi.dk

  1. Indre ro – handleplan:
  2. Angst – handleplan:
  3. Bange for at miste – handleoplan:
  4. Vrede og afmagt – handleplan:
  5. Bekymring – handleplan:
  6. Ulykkelige børn – handleplan:

Kontakt mig gerne på 27287335 eller send mig en mail på adw@skolenforrefleksterapi.dk og få svar på spørgsmål vedr. Ansigts Refleksterapi som hjemmetræningsmodel til dit barn.

Skriv til ANNE-DORTE: