NIGHT TERROR
Jeg lærer dig at berolige dit natteangste barn
Hvad er refleksterapi ?

HJÆLP DIT BARN AF MED ANFALD AF NIGHT TERROR

Night Terror er en søvnforstyrrelse, der ofte ses hos små børn

Night Terror er betegnelsen for pludselige opvågninger, hvor dit barn oplever voldsom angst. Vi kan tale om natteangst, natterædsel – eller brige det engelske ord, som oftest giver de bedste søgeresultater, hvis du vil finde viden på nettet.

Det er en søvnforstyrrelse, som ofte ses hos små børn, og det påvirker ofte hele familien. Natteskræk er en delvis opvågning af den dybeste non-REM-søvn. Barnet befinder sig i en slags gråzone mellem at være i søvn og være vågen. Det betyder, at barnet ikke fornemmer din tilstedeværelse, barnet har ikke fornemmelse for, at du er der for at hjælpe, og barnet vil derfor have tendens til at afvise dig, skubbe dig væk – eller barnet vil slet ikke reagere på det, du siger eller gør.

Download gratis handleplaner her

Umodent nervesystem

Man mener, at natteskræk kan skyldes et umodent nervesystem, eller at det lille barns hjerne er meget umoden. Det betyder, at barnet kan have rigtig svært ved at bearbejde alle dagens oplevelser og stimuli, og barnet har svært ved at lukke helt ned under søvn. Derfor slipper sanseindtryk igennem, samtidig med at barnet motorisk også har svært ved at slappe af i kroppen. Derfor vil barnet ofte reagerer med fysisk uro – sætte sig op, slå, skubbe, fordi barnet ikke er i stand til hjernemæssigt at “lukke helt ned” under søvn…

Symptomerne på natteskræk

 • Skrig (og ikke gråd). Barnet starter ofte med at skrige, og når du kommer ind til dit barn, så sidder barnet ofte op i sin seng.
 • Dit barn har åbne øjne eller halvåbne øjne, og dit barn ser ofte vågen ud. Men dit barn er ikke vågen. Det foregår, imens dit barn sover.
 • Dit barn vil virke konfus og tale usammenhængende. Det man også kalder “sort snak”, ligesom dit barn kan sidde og “fange fluer” i luften, som om at barnet ser syner.
 • Dit barn vil afvise dig, hvis du forsøger at holde om barnet, trøste barnet. Dit barn vil skubbe dig væk og virke irriteret på dig.
 • Dit barn vil svede meget og du vil fornemme, at barnets hjerte banker på højtryk, der er ingen tvivl om, at blodtykket er højt. Dit barn vil opføre sig skræmt og se skræmt ud.
 • Anfald af natteskræk vil ofte opstå først på natten – det vil sige ofte et sted mellem kl 22 og kl 02. Opstår anfaldet hen mod morgenstunden, så er der ofte tale om mareridt, som er noget andet.
barnet sover

Da anfald af natteskræk opstår imens barnet sover, så vil dit barn ikke have nogen erindring om det efterfølgende. Et større barn på f.eks. fem år, vil dog godt nogle gange kunne have en erindring om, at der er foregået noget. Barnet kan måske spørge dig “skete der noget i nat? Var du inde hos mig i nat?”, fordi barnet har en kropslig erindring om at have været delvist vågen – uden at barnet på nogen måde kan fortælle, hvad det har drømt.

Læs mere om hold-kurser

Læs mere om individuelle kurser

Refleksterapi kan hjælpe

Ved en målrettet indsats kan refleksterapien hjælpe dit barn af med Night Terror. 
Afgørende for, at refleksterapi hjælper og skaber fremgang og forbedringer, er en kombination af flere forskellige ting: Først og fremmest er ingen børns situation ens, og vi lægger derfor stor vægt på – i samarbejde med forældre og pårørende – en grundig vurdering af, ‘hvor barnet er’ ift. dysfunktionen, familiesituationen og sociale sammenhænge.

Baseret herpå lægges en konkret, specifik og målrettet handleplan for det enkelte barn. Dertil kommer, at der for at opnå gode resultater er en sammenhæng mellem undervisningen, forældrenes ihærdighed og den løbende rådgivning og opdatering fra Anne-Dorte Wæver.

Ved at udføre refleksterapien korrekt 4-5 gange ugentligt af ca. 35-40 minutters varighed er det muligt at opnå en markant styrkelse af de aspekter hos barnet, som tidligere har været udfordrende. Nogle perioder vil I opleve store gennembrud, andre perioder en træghed, som er helt naturlig.

Justering af handleplanen

Jeg følger jer tæt i et år og vi mødes til opdatering og justering af handleplanen efter behov for bedste resultat.

Er du terapeut og søger ny inspiration – læs her om Skolen for Refleksterapi

 1. Indre ro – handleplan:
 2. Angst – handleplan:
 3. Bange for at miste – handleoplan:
 4. Vrede og afmagt – handleplan:
 5. Bekymring – handleplan:
 6. Ulykkelige børn – handleplan:

Kontakt mig gerne på 27287335 eller send mig en mail på adw@skolenforrefleksterapi.dk og få svar på spørgsmål vedr. Ansigts Refleksterapi som hjemmetræningsmodel til dit barn.